అనువదించబడలేదు

ఫ్యాక్టరీ టూర్

ప్రాసెసింగ్ షాప్

WechatIMG17565

WechatIMG17566

WechatIMG17567

WechatIMG17568

WechatIMG17569

WechatIMG17575

WechatIMG17555

WechatIMG17558

4.8511649925373_.pic_hd

WechatIMG17560

ఆపరేటింగ్ టేబుల్ఆపరేటింగ్ టేబుల్

1.లాస్ట్ ఫోమ్ కాస్టింగ్లాస్ట్ ఫోమ్ కాస్టింగ్

ఇన్‌స్టాల్ చేయబడిన ఉత్పత్తి లైన్ఇన్‌స్టాల్ చేయబడిన ఉత్పత్తి లైన్

మెషినింగ్ సెంటర్ షాప్మ్యాచింగ్ సెంటర్ షాప్

ప్రాసెసింగ్ షాప్ (2)ప్రాసెసింగ్ షాప్

యంత్ర కేంద్రం 2యంత్ర కేంద్రం

ఆపరేటింగ్ టేబుల్ 2ఆపరేటింగ్ టేబుల్

3.CNC ప్రెసిషన్ మ్యాచింగ్CNC ప్రెసిషన్ మ్యాచింగ్

పూర్తయిన ఉత్పత్తి గిడ్డంగి 2పూర్తయిన ఉత్పత్తి గిడ్డంగి